سوالی دارید؟ تماس بگیرید

زیرصندوقی

تماس بگیرید

 

مدل

وزن (کیلوگرم)

ابعاد خارجی

قیمت

زیر صندوقی ۷۵۱۲۴۵×۴۱×۳۲۱۴۶۰۰۰
زیر صندوقی ۱۵۰۱۲٫۵۴۶×۴۴×۵/۳۵۱۶۷۰۰۰
زیر صندوقی ۲۵۰۱۵٫۵۴۶×۴۶/۵×۴۶۱۹۰۰۰۰
زیر صندوقی ۳۵۰۱۴٫۷۳۴×۵۱×۵۸۲۰۰۰۰۰
زیر صندوقی ۵۵۰۱۵٫۸۳۰×۶۲×۵۷۲۱۱۰۰۰
زیر صندوقی ۵۲۰۱۷۴۰×۵۴×۴۸۱۹۰۰۰۰
زیر صندوقی ۶۲۰۱۳٫۷۳۷×۵۴×۴۸۲۰۰۰۰۰
زیر صندوقی ۷۲۰۱۲٫۵۲۹×۵۴×۴۸۲۱۱۰۰۰

 

 

 

 

توضیحات تکمیلی

شناسه قیمتها داخل جدول دسته بندی , ,
بستن منو
×

سبد خرید